Ergenlik Donemi Ruhsal Sorunları

0 44

Günümüz yaşantısında ergenlik bir süreç olarak algılanır. Bu süreçte bireyde hızlı ve sürekli olarak bir gelişme evresi yaşanır. Bu gelişmeler ayın zaman uzaktan gözlenebilmektedir. Bu gelişim süreci biyolojik, psikolojik, zihinsel ve sosyal yönden gerçekleşir. Çocukluktan ergenliğe geçiş döneminde her açıdan bir takım sıkıntılı dönemler ortaya çıkar. Bu dönemde gelişme ve olgunlaşma süreklilik arz eder. 

Bireyin bedeninde olagelen değişikliklerin farkına varması ve bunun sonucu olarak değişik duygular içerisine girmesi ile birlikte bir takım sorunlar ön plana çıkar. Karşı cinse olan düşünceler bazen bireyi içine kapanık yaparken, bazen de saldırgan davranışlara bürünür. Ergenlik dönemi ruhsal sorunları tedavi edilebilir sorunlardır.

Ergenlik Kavramı

İnsanoğlunun gelişim evrelerinden bir tanesi olarak kabul edilen ergenlik dönemi kişinin duygularını en yoğun yaşadığı dönemdir. Biyolojik ve fizyolojik yönden gelişmelerin yoğun yaşandığı bir bölümdür. Geçmiş ile şimdiki dönem arasında kurulamayan köprüler sonucunda bilgi ve kültür çatışması yaşanır. Hassas dönem olarak tabir edilen bu dönemde bireyde fiziki değişmenin yanında zihinsel olarak da önemli değişikler yaşamaktadır. Madalyon klinik önemli ve hassas dönemde her zaman ailelerin danışabilecekleri bir merkez olarak hizmet sunmaktadır.

Depresyon Belirtileri

Çoğu anne baba ergenlik döneminde çocukları ile bir takım çatışmalara girer. Her ne kadar bunu kabul etmeseler bile kabullenmek zorunda kalmaktadırlar. Suçlanma korkusu, kurallara uymama, karşı gelme gibi birçok şekilde ortaya çıkar. Bu durumlarda ailelerin bir psikolog yardımı ile bu konuda destek alması gerekir. Gerginlik, karşı gelme hatta evden kaçma gibi birçok olumsuzlar yaşanabilir. Ergenlik döneminin bireye vermiş olduğu depresyon belirtilerini ebeveyn analiz ederek barışçıl yaklaşımla çocuğuna bu konuda yardımcı olmalıdır. Psikiyatri yardımı bu konuda aileyi rahatlatabilir.

Neler Yapılmalı?

Ergenlik döneminde ortaya çıkan depresyon belirtileri anne baba tarafından kabullenmeli ve çözüm yolları üretmelidir. Bu konuda yetkili kişilerden yani psikiyatri olarak bilinen uzman kişilerden yardım alarak çocuklarına kendilerine sunulan direktifler doğrultusunda hareket etmelidir.

Güvenli Alan Oluşturma

Psikiyatr görüşü alınarak bireyin kendini güvende hissedeceği alanlar oluşturmalı. Bu konuda onlara destek verilme. Anne baba olarak ergenlik döneminde olan çocuklarını dinleyerek onlara çözüm yolu göstererek güvenli alanlar oluşturmaları gelecek için verimli olur.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

SGK Rapor Parası Hesaplama